KLANZA

Nasza Misja:

Jesteśmy organizacją pozarządową, skupiającą osoby aktywne, poszukujące nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej.

Wprowadzamy styl w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej, wyzwalający aktywność własną uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości.

Uznajemy, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać.

Od 20 lat skupiamy osoby zainteresowane ożywieniem procesu dydaktyczno-wychowawczego w pracy z grupą poprzez stosowanie metod aktywizujących opartych na idei pedagogiki zabawy.

 

KLANZA
  • prowadzi działalność szkoleniową dla dorosłych,
  • organizuje i prowadzi festyny i imprezy dla małych i dużych grup skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • organizuje konferencje, spotkania i targi metodyczne,
  • realizuje projekty adresowane do różnych grup zawodowych, także poza granicami kraju,
  • proponuje atrakcyjną ofertę dla wolontariuszy,
  • realizuje własny plan wydawniczy.


Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

W 2004 roku osiągnięcia KLANZY zostały nagrodzone prestiżowym wyróżnieniem Pro Publico Bono.

KLANZA jest organizacją znaną na rynku edukacyjnym i kulturalnym w całej Polsce i poza jej granicami. Siedziba Główna Stowarzyszenia i Centrum Szkoleniowego mieści się w Lublinie;
w Polsce działa ponad 15 struktur lokalnych i 8 placówek patronackich.

Gdzie jestesmy?


W roku 2000 powstało Centrum Szkoleniowe KLANZA – niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli. Przez wiele lat szkolenia prowadziły Filie przy oddziałach,  w tym także Filia w Warszawie.

W 2014 roku Oddział Warszawski PSPiA KLANZA powołał Centrum Szkoleniowe KLANZA w Warszawie. Placówka wpisana do ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli  prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod nr 109/NPDN/2014

W ofercie Klanzy jest ponad 100 autorskich programów szkoleniowych.
Zajęcia prowadzi grono wysokokwalifikowanych trenerów i animatorów.

Naszą ofertę kierujemy do nauczycieli przedszkoli, nauczycieli nauczania początkowego, szkół podstawowych, i gimnazjów, nauczycieli muzyki, tańca i plastyki, pedagogów szkolnych, wychowawców świetlic, internatów, pedagogów pracujących z osobami niepełnosprawnymi, animatorów kultury, pracowników socjalnych, katechetów i liderów grup dziecięcych i młodzieżowych.

Wyróżnia nas specyfika i styl pracy – METODA KLANZY.

 

 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM

Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA ?

 

 

2009 - 2010 Klanza Warszawa   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków