TERMINARZ SZKOLEŃ

DRUKI DO POBRANIA, wypełnienia i odesłania na adres

szkolenia.klanza.warszawa@gmail.com

 

WYSŁANIE KARTY ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE JEST RÓWNOZNACZNE
Z WYRAŻENIEM ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ OW. PSPIA KLANZA ORAZ AKCEPTACJĄ PONIŻSZEGO REGULAMINU.

Regulamin UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

organizowanych przez

Warszawskie Centrum Szkoleniowe KLANZA

1. Pod pojęciem „organizator" rozumie się Warszawskie Centrum Szkoleniowe KLANZA.

2. Pod pojęciem „warsztatów" rozumie się odpłatne spotkania szkoleniowe organizowane przez Warszawskie Centrum Szkoleniowe KLANZA.

3. Pod pojęciem „uczestnika" rozumie się nauczyciela biorącego udział w szkoleniach.

4. Zapisując się na warsztaty organizowane przez Centrum, uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i obrażenia ciała uczestników.

5. Organizator nie odpowiada za zniszczenie mienia uczestników ani za zgubienie wartościowych przedmiotów pozostawionych na warsztatach.

6. Uczestnik jest odpowiedzialny i ponosi koszty za straty spowodowane zaniedbaniami z jego strony.

7. Całkowity koszt uczestnictwa w warsztatach, łącznie z kosztami podróży i noclegu ponosi uczestnik bądź placówka kierująca na warsztaty.

8. Każdy uczestnik warsztatów powinien zgłosić się na miejsce minimum 10 minut przed zajęciami. Na salę warsztatową można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie zniszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów).

9. Uczestnik otrzymuje na zakończenie szkolenia zaświadczenie oraz pakiet materiałów.

10. Materiały prezentowane podczas warsztatów są chronione prawami autorskimi.

11. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie działań odbywających się podczas szkolenia, na wszelkiego typu nośnikach danych.

12. Organizator ma prawo do fotografowania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji w zakresie Ustawy o Ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r.

13. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, a w szczególności do pkt. 11, będą proszone o opuszczenie sali, w której odbywają się warsztaty. Osoby takie nie otrzymają zaświadczenia ani zwrotu kosztów wpłaconych na konto PSPiA KLANZA OW.

 

ZASADY ZAPISÓW NA SZKOLENIA:

  • Na szkolenie może zapisać się nauczyciel, który prześle na adres: szkolenia.klanza.warszawa@gmail.com wypełnioną kartę zgłoszenia oraz dokona opłaty w wyznaczonej wysokości. Tylko po zaksięgowaniu opłaty uczestnik jest wpisywany na listę.
  • W przypadku płatności przez placówkę, należy przesłać mailem potwierdzenie dyrektora placówki o pokryciu kosztów warsztatów i zgodę na wystawienie faktury na podane dane.
  • Wpłaty należy dokonać na konto:

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Warszawski

ul. Zaciszna 3 02-912 Warszawa

BANK PEKAO SA 42 1240 6218 1111 0000 4614 4421

z dopiskiem (nazwa warsztatów)

UWAGA!

WPŁAT NA WARSZTATY ODBYWAJĄCE SIĘ W ROKU 2020 PROSIMY DOKONYWAĆ PO 1 STYCZNIA 2020

1. Po dokonaniu opłaty za warsztaty lub przesłaniu mailem potwierdzenia dyrektora placówki o pokryciu kosztów warsztatów i zgody na wystawienie faktury na wskazany adres, zostanie przesłany mail z informacją o wpisaniu na listę uczestników.

2. Warsztaty są przewidziane na określoną ilość uczestników. O rezerwacji miejsca na zajęciach decyduje kolejność zaksięgowania na koncie Stowarzyszenia KLANZA OW opłaty za warsztaty lub przesłanie zobowiązania dyrektora oraz przesłanie karty zgłoszenia.

3. W przypadku dokonania wszystkich formalności związanych z zapisem na warsztaty oraz wniesieniem opłaty a  brakiem odpowiedzi na zgłoszenie, należy ponowne przesłać maila. W przypadku dalszego braku kontaktu ze strony organizatora należy:

a. sprawdzić, czy w karcie zgłoszenia podano prawidłowy adres mailowy,

b. sprawdzić poprawność adresu, na który wysłano zgłoszenie (szkolenia.klanza.warszawa@gmail.com)

c. wysłać informację z innego adresu mailowego

d. skontaktować się telefonicznie z dyżurującą we wtorki i czwartki osobą.

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach należy wysłać pisemne powiadomienie. W terminie najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem warsztatów, przysługuje zwrot wpłaty w całości. Poniżej tego terminu nie przysługuje zwrot kosztów.

5. W przypadku nieobecności na warsztatach bez wcześniejszego powiadomienia nie przysługuje zwrot kosztów.

6. W przypadku nieobecności na warsztatach osób, których uczestnictwo opłacane jest przez placówkę, bez wcześniejszego powiadomienia, faktura zostaje wysłana na wskazany adres.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów z powodu niezebrania się grupy bądź z innych powodów niewymienionych w tym regulaminie – w takim przypadku następuje zwrot wpłaconych na konto PSPiA KLANZA OW kosztów warsztatów.

8. Organizator ma prawo do zmiany terminu, miejsca i godzin zajęć, o czym poinformuje uczestników (telefonicznie, sms, e-mail lub osobiście) – w takim przypadku istnieje możliwość rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach oraz zwrot wpłaconych na konto PSPiA KLANZA OW kosztów warsztatów.

AKCEPTUJĘ WARUNKI REGULAMINU

- PRZECHODZĘ DO TERMINARZA WARSZAWA
->>>

PRZECHODZĘ DO TERMINARZA KOŁO OPOLE
- >>>

2009 - 2010 Klanza Warszawa   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków